קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
07/01/2020 גרסת יוני 20  PrimeML_June20.zip  פריים ML 
07/09/2020 f4  f4.zip  פריים זהב 
07/06/2020   Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line.zip  haspdinst_new 
07/06/2020   haspdinst_old.zip  haspdinst ישן 
07/01/2020   prime32.zip  prime32 
07/01/2020   prime32.zip  prime32 
07/01/2020 אורקל 64 ביט  Dbxora_64bit.zip  פריים 
07/01/2020 DLL 64 ביט  dbexpsda40_64bit.zip  פריים 
30/06/2020 32  primehal32.zip  פריים קרדיט 
07/02/2020 גרסת יוני מעודכנת  PrimeHal_June2020.zip  פריים קרדיט 
07/06/2020 קבצי היסטוריה (2)  HISTRAT2_060720.zip  פריים ניהול סיכונים 
07/06/2020 קבצי היסטוריה (1)  HISTRAT1_060720.zip  פריים ניהול סיכונים 
25/06/2020 קובץ לפלאג  HaspUpdate_2026207281_IAI_add_Credit_2_stations.zip  עבור תעשיה אוירית 
06/02/2020   HASP4_driver_setup.zip  פלאג 
14/05/2020 גרסת מאי 2020  PRIMEHALnew1005.zip  פריים קרדיט  
17/06/2020 גרסת יוני  prime150620.zip  פריים זהב 
06/10/2020 גרסת stand alone  PRIMERSK_022020.zip  ניהול סיכונים 
05/07/2020 קבובץ לפלאג   HaspUpdate_1325598000._malam_add_1_station.zip  עבור מלמ 
19/01/2020 קובץ מדדים 2019  INDEX-19.zip  INDEX-19 
02/10/2020 החלפת נתוני הלוואה  LGFix.zip  קרדיט 
01/01/2020 תוכנת התקנה  PInst.zip  פריים זהב 
11/10/2019 התקנת עמדה   csetup.zip  פריים קרדיט 
24/11/2019 הרשאות  cserial.zip  עבור קרדיט 
27/10/2019 קובץ קליטה אוטומטית  XMLAUTO_sep2019.zip  פועלים XML 
09/02/2019 dll לפריים  dbexpsda40.zip  dbexpsda40 
25/03/2019 תוכנת עזר  DBExplr.zip  DBExplr 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
07/01/2020 פלאג רשת חדש  HASPUserSetupVer8.zip  Sentinel LDK 
28/01/2019 התקנת עמדה  PSetup.zip  פריים זהב 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004