קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
15/03/2018 גרסת מרץ  PRIME_ver.zip  פריים זהב 
14/03/2018 גרסה 10.3.18  PRIMERSK_100318.zip  ניהול סיכונים 
04/11/2018 עבור אבי  PRIMERSK.zip  ניהול סיכונים 
04/10/2018   PRIMERSK.zip  ניהול סיכונים 
04/10/2018 גרסה לאפוטורפוס   PRIME_apt.zip  לאפוטורופס  
28/03/2018 גרסה 28.2.18מעודכנת  PRIMEHALfeb.zip  קרדיט 
14/03/2018 גרסת ממשק  PRIMEHSV.zip  ממשק להנח"ש 
22/04/2018 קבצי היסטוריה  HISTRAT1_220418.zip  ניהול סיכונים 
22/04/2018 קבצי היסטוריה  HISTRAT2_220418.zip  ניהול סיכונים 
16/01/2018 קובץ מדדים לדוח מס  INDEX-17.zip  פריים זהב 
26/04/2018 F4  PrimeF4.zip  F4 
25/12/2017   cvrtotc.zip  קובץ נוסף לגרסת נובמבר 
03/11/2018 פלאג רשת חדש  HASPUserSetup.zip  Sentional LDK 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
26/09/2017 unzip  unzip.zip  unzip.rar 
14/03/2018 קובץ הרשאות  cserial.zip  קרדיט 
14/03/2018 קובץ הרשאות  pserial.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
14/03/2018 התקנה  PInst.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
15/03/2018 לאומירקארד  transcheck.zip  פריים קרדיט 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004