קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
30/04/2018 גרסה 25.4.18  PRIMERSKapril.zip  ניהול סיכונים 
05/09/2018 קובץ חדש  HISTRAT2.zip  ניהול סיכונים 
06/05/2018 גרסת מאי  PrimeIRA.zip  פריים IRA 
29/05/2018   DBMAN_yael.zip  sql 
06/06/2018 גרסת מאי  PRIMEHALmay18.zip  קרדיט 
06/06/2018 גרסת מאי  PRIME.zip  פריים זהב 
06/07/2018 גרסת ממשק  PRIMEHSV062018.zip  ממשק להנח 
17/06/2018 קבצי היסטוריה  HISTRAT1_170618.zip  ניהול סיכונים 
17/06/2018 קבצי היסטוריה  HISTRAT2_170618.zip  ניהול סיכונים 
16/01/2018 קובץ מדדים לדוח מס  INDEX-17.zip  פריים זהב 
17/06/2018 F4  PrimeF4.zip  F4 
25/12/2017   cvrtotc.zip  קובץ נוסף לגרסת נובמבר 
03/11/2018 פלאג רשת חדש  HASPUserSetup.zip  Sentional LDK 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
26/09/2017 unzip  unzip.zip  unzip.rar 
14/03/2018 קובץ הרשאות  cserial.zip  קרדיט 
14/03/2018 קובץ הרשאות  pserial.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
06/05/2018 התקנה  PInst_.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
15/03/2018 לאומירקארד  transcheck.zip  פריים קרדיט 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004